Slamsuging

Hjem » Tjenester » Slamsuging<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Slamsuging

En vanlig slamsugebil er typisk en bil med en slamtank på 10-12 m3 og en spylepumpe med kapasitet på 50-60 liter/min.

Biler for slamsuging

En vanlig sugebil er typisk en bil med en slamtank på 10-12 m3 og en spylepumpe med kapasitet på 50-60 liter/min. Normale bruksområder er tømming av sandfang, oljeutskillere, fettutskillere og andre masser som er innblandet vann. I ADR-utførelse benyttes disse bilene også til flytende farlig avfall.

Slamsuging

Tønsberg – Sandefjord

Vi løser de fleste oppdrag innen slamsuging:

  • Sandfangskummer
  • Pumpekummer
  • Slamavskillere /septikktanker
  • Fettutskillere
  • Oljeutskillere

Slamavskillerens funksjon

En slamavskiller fungerer på den måten at alt slam går i septiktankens 1. kammer. Videre blir det separert over i 2. og 3. kammer hvor tanken har utløp. Slamavskillere er mest brukt for vanlig bolighus. Ved tømming av slamavskillere blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnert tilbake på tanken. Slamavskillere for bolighus skal etter loven tømmes annethvert år. Fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år.

Hvorfor tømme sandfang så lenge de virker?

Et sandfang er en kum som skal samle opp sand og silt slik at dette ikke kommer ut på ledningsnette, disse er som regel knyttet til en overvannsledning eller en AF ledning. Tømming av sandfang er forebyggende vedlikehold, tømmes disse jevnlig reduseres faren for driftstans og lekkasjer. Et sandfang er konstruert for at sand og andre masser skal bli liggende igjen i kummen, mens vannet skal renne videre. Når det blir for mye sand i kummen vil også sand gå ut i røret som skal transportere bort vannet. Sanden har da en tendens til å legge seg i røret og tette dette. Når utløpet fra kummen er tett vil vannet finne en annen veg bort, vegen bort kan da være gjennom ditt hus. Noe som kan medføre store skader.

Ring Septiktankservice

Når uhellet er ute er vi der for deg. Så når du havner i trøbbel er det bare å ringe til oss i Septiktankservice!

+47 915 81 000

Ofte stilte spørsmål

Hva er tegnene på at min septiktank må tømmes?

Luktende eller våte områder rundt tanken og dreneringsfeltet, overfylte avløp, eller toaletter og vasker som er renner tregt.

Hvor ofte bør min septiktank tømmes?

For en gjennomsnittlig familie på fire anbefaler vi din septiktank bli betjent hver 3 – 4 år, og minst hvert tredje år for en større familie. Frekvensen er også avhengig av hva som går inn i systemet, hvor mange som bruker det, kapasiteten på tankene, og hvorvidt du resirkulere gråvann.

Hvor lang tid tar det å tømme septiktanken?

Ca. 45 minutter.

Send oss en mail